Kontakti

Biedrība ZIRGUSKOLA

zirguskolalv@gmail.com

Tālruņu nr. un WhatsApp:

Anitra +371 26045767 (pieteikšanās jāšanas nodarbībām/bērnu nometnēm, u.c. interesējošie jautājumi)
Daina +371 29456286 (izbraukumu treniņi un semināri, ar priekšnesumiem/filmēšanu saistītie jautājumi)

 

Rekvizīti:
Reģ. Nr. 40008225273
Jur. adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, Everesta iela 1, LV – 2111
Banka: SEB banka
Konts: LV11UNLA0050022322099
SWIFT: UNLALV2X